Giá Xe Toyota tại Thái Bình

Bảng Giá Xe
Innova Cross máy xăng: 810000000 đ
Innova Cross xăng điện: 990000000 đ
Bảng Giá Xe
Yaris Cross Xăng: 650000000 đ
Yaris Cross Xăng Điện: 765000000 đ
Bảng Giá Xe
Vios E MT (3 túi khí): 458000000 đ
Vios E CVT (3 túi khí): 488000000 đ
Vios G: 545000000 đ
Vios GR-S: 630000000 đ
Bảng Giá Xe
Toyota Yaris G: 684000000 đ
Bảng Giá Xe
Toyota Raize : 552000000 đ
Bảng Giá Xe
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác): 755000000 đ
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai): 763000000 đ
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác): 860000000 đ
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai): 868000000 đ
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác): 955000000 đ
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai): 963000000 đ
Bảng Giá Xe
Fortuner 2.4 MT 4×2: 1026000000 đ
Fortuner 2.4 AT 4×2: 1118000000 đ
Fortuner 2.4 AT 4×2 Legender: 1259000000 đ
Fortuner 2.8 AT 4×4: 1434000000 đ
Fortuner 2.8 AT 4×4 Legender: 1470000000 đ
Fortuner 2.7 4×2 (Nhập khẩu): 1229000000 đ
Fortuner 2.7 4×4 (Nhập khẩu): 1319000000 đ
Bảng Giá Xe
Toyota Camry 2.0G: 1105000000 đ
Toyota Camry 2.0Q: 1220000000 đ
Toyota Camry 2.5Q: 1405000000 đ
Toyota Camry 2.5HV: 1495000000 đ
Bảng Giá Xe
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác): 719000000 đ
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai): 727000000 đ
Toyota Corolla Altis 1.8V CVT (Màu khác): 765000000 đ
Toyota Corolla Altis 1.8V CVT (Trắng ngọc trai): 773000000 đ
Bảng Giá Xe
Veloz Cross: 658000000 đ
Veloz Cross Top: 698000000 đ
Bảng Giá Xe
Toyota Wigo MT: 360000000 đ
Toyota Wigo AT: 405000000 đ
Bảng Giá Xe
Toyota LC300 : 4286000000 đ
Bảng Giá Xe
 Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT: 780000000 đ
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT: 860000000 đ
Toyota Hilux 2.4E 4x4 MT: 799000000 đ
Toyota Hilux Adventure 2.8G 4x4 AT: 913000000 đ
Bảng Giá Xe
Avanza 1.5 MT: 558000000 đ
Avanza 1.5 AT: 598000000 đ